Fast Moving Consumer Goods

Hvorfor FMCG-industrien skal automatisere yderligere for at overleve

Efterhånden som markedskravene ændrer sig, må forsyningskæden også gøre det. Faktisk er nutidens fabriksgulv meget anderledes end for bare tyve år siden, med højhastighedstransportører, cobot-arme og anden automatiseringsteknologi, der gennemfører processer hurtigere og mere præcist end manuelt arbejde.

Og selvom store internationale virksomheder inden for FMCG har haft succes med deres automatiseringspraksis, skal virksomhederne blive ved med at innovere for at kunne konkurrere bedre.

  • Tilpasningsevne
  • Omkostningsoptimering
  • Øget oppetid
  • Succes i industrien

Tilpasningsevne

Det var tilbage i 2011, at Harvard Business Review annoncerede, at tilpasningsevne var den nye konkurrencefordel. Nu, med det konstante pres på FMCG-industrien for at holde produktionen høj og omkostningerne lave, mens forbrugernes og markedets krav svinger, er tilpasningsevne ikke længere en fordel, men en nødvendighed for overlevelse.

Ved at implementere den nyeste automatiseringsteknologi, som autonome mobile robotter (AMR), kan producenter reducere dyr og tidskrævende manuel transport, understøtte en lean-tilgang og øge tilpasningsevnen. I modsætning til AGVS'er anvender alle MiR AMR'er en sofistikeret blanding af sensorer, kameraer og data til selv at bestemme den mest effektive rute og flytte sig væk fra forhindringer.

e-bog

Hvordan AMR'er hjælper CPG- og FMCG-virksomheder med at imødekomme stigende kundeefterspørgsel

Optimering af omkostninger

Presset for at holde omkostningerne nede, men kvaliteten høj, bliver ved med at være der. Kombineret med udenlandsk konkurrence, usikkerhed om toldsatser og mangel på kvalificeret arbejdskraft befinder FMCG-industrien sig i en ubehagelig situation. Men AMR kan hjælpe ved at erstatte ineffektive manuelle processer med effektive, autonome produktionsprocesser. Det reducerer ikke kun flaskehalse i produktionen og forsinkelser forårsaget af menneskelige fejl, det hjælper også producenterne med at bekæmpe manglen på arbejdskraft ved at lade faglærte medarbejdere udføre værdiskabende, komplekse opgaver i stedet for manuel transport. At skabe et mere sikkert miljø med MiR AMR i verdensklasse betyder, at der også kan spares omkostninger ved at reducere antallet af tabte arbejdsdage og bøder på grund af arbejdsskader. Ved at kombinere menneskelige færdigheder med robottens pålidelighed og autonomi kan FMCG-virksomheder opnå den optimale model for produktionssucces.

Øget oppetid

I modsætning til AGV'er er AMR'er i høj grad afhængige af indbyggede sensorer og kameraer - og ikke af ledninger eller magnetbånd. Det er derfor ikke nødvendigt at ombygge fabriksgulvet, hvilket begrænser den nedetid, der kan opstå ved implementering af anden teknologi. MiR AMR har også en intuitiv brugerflade, der gør robotterne nemme at sætte op og bruge, hvilket resulterer i en meget hurtig implementering. Men MiR-robotterne giver også tidsbesparelser på andre måder. For det første kan en flåde af autonome mobile robotter arbejde døgnet rundt og sikre et stabilt materialeflow. I stedet for at stoppe ved en forhindring - som en AGV ville gøre - kan de beregne alternative ruter uden at forstyrre arbejdsgangen. Desuden kan MiR AMR'er relativt nemt skiftes til at udføre nye opgaver, hvilket øger oppetiden.

FMCG-virksomheder (Fast Moving Consumer Goods), hvad enten de fokuserer på fødevarer, personlig pleje eller hjemmepleje, automatiserer i stigende grad materialehåndtering og andre lagerprocesser ved at anvende fleksible, tilpasningsdygtige og sikre autonome mobile robotter (AMR'er).

Efterhånden som FMCG-virksomhederne oplever kortere leveringstider, færre flaskehalse og bedre sikkerhed på arbejdspladsen med blot en enkelt robot i en arbejdsgang, evaluerer de deres indledende investering med henblik på at udrulle flåder af robotter på tværs af flere anlæg og utallige arbejdsgange.

Tre arbejdsgange, der har vist sig at være mest succesfulde i forhold til at opfylde FMCG-virksomheders mål for implementering af AMR'er i dag.

Levering af indgående/udgående komponenter til produktionen:

FMCG-komponenter opbevares i mellemlagre eller andre forberedelsesområder, før de flyttes til produktionsfaciliteter. Traditionelt har man brugt gaffeltrucks eller AGV'er til at transportere komponenterne, men enten på grund af betydelige risici for personskader og manglende plads til at navigere for AGV'er, har mange virksomheder ønsket at begrænse deres brug og finde sikrere, mere smidige alternativer til gentagen og "sidste meter"-transport. AMR'er med integrerede palleløftere eller specialdesignede vognløsninger kan selvstændigt transportere paller eller små mængder til produktionslinjen og er et sikrere alternativ til AGV'er eller manuelle trækvogne. Det gælder især, hvis de skal køre gennem befolkede områder og dynamiske miljøer, hvor mennesker, stabler af varer og andet udstyr skal navigeres sikkert.

Ud over at gøre det muligt for virksomheden at flytte deres medarbejdere til mere værdiskabende opgaver, hjælper AMR'er dem faktisk med at øge gennemstrømningen ved at reducere omstillingscyklussen mellem produktion af forskellige lagerbeholdningsenheder (SKU'er).

For eksempel har virksomheder et utal af primære og sekundære emballagekomponenter til hver produktionskørsel. Det skyldes de øgede behov for tilpasning, der er drevet af forbrugernes eller detailhandlernes krav, samt globale tendenser som bæredygtighed. Størstedelen af disse komponenter vil ikke blive genbrugt i den næste batch og skal derfor udskiftes i forbindelse med produktionen af nye SKU'er. Automatisering af bevægelsen af disse komponenter, enten på paller eller i beholdere, har længe været en udfordring på grund af de typisk små rum og meget befolkede miljøer. Men med fremkomsten af disse mere agile og samarbejdende AMR-løsninger, der kan arbejde døgnet rundt, bevæger FMCG-forsyningskæderne sig i retning af at blive fremtidens "slukkede" fabrikker, som mange længe har forestillet sig.

Flere FMCG-virksomheder har allerede implementeret flåder af AMR'er - en blanding af versioner med både høj og lav nyttelast - til at levere forskellige komponenter på paller eller vogne til produktionslinjen og fjerne ubrugte komponenter fra tidligere produktionskørsler. Anvendelse af AMR'er til denne applikation kan gavne flere produktionslinjer samtidigt, hvilket resulterer i betydelige produktivitetsgevinster og omkostningsbesparelser, hvad enten det er i kapacitet eller arbejdstimer.

Håndtering af kvalitetsprøver under produktionskørsler:

Sporbarhed er afgørende, især i fødevareindustrien, da FDA kræver, at de fleste fødevareproducenter følger bevægelsen af fødevareprodukter og deres ingredienser gennem alle trin i forsyningskæden. Den løbende forbedring af kvalitetsprocessen blandt detailhandlere lægger yderligere pres på producenternes krav om sporbarhed for både deres egne mærker og private label-mærker. Igen, på grund af eksterne forbruger- og markedstendenser, sandsynligvis forværret af COVID-pandemien, eksploderer mængden og hyppigheden af kvalitetsprøver, der skal tilbageholdes fra produktionen. Som følge heraf bruger ingeniørteams samarbejdende robotteknologier som robotarme (cobots) til "pick and place" og AMR'er til at håndtere arbejdsbyrden. Virksomheder bruger endda AMR'er alene til at transportere prøver mellem linjerne til lageret eller bruger AMR'er med cobots installeret ovenpå til at plukke prøver direkte fra den aktive produktionslinje og tage dem til lager eller laboratorier til analyse.

Integrering af AMR'er i end-of-line palletering:

Efterhånden som FMCG-virksomhederne indser fordelene ved at bruge AMR'er i deres produktions-/pakkehaller, fortsætter de med at lede efter måder at udvide deres AMR-fodaftryk yderligere på. Naturligvis er der fokus på at udvide pallebevægelsesapplikationerne fra levering af komponenter til transport af færdige varer til end-of-line (EOL)/lagre.

Plads og menneskelig aktivitet er fortsat en udfordring ved palleteringsanlægget. For at løse dette problem har nogle virksomheder implementeret automatiserede styrede køretøjer (AGV'er), der bevæger sig langs en bestemt sti med infrastruktur såsom magnetbånd eller for nylig laserbaseret navigation, som stadig kræver en bestemt sti, men i begge tilfælde kræver betydelige investeringer for at etablere og ændre infrastruktur.

AMR'er med open source-funktioner er et ideelt alternativ, da de nemt kan integreres i moderne palleteringssystemer. AMR'er giver betydelige besparelser i forhold til AGV'er i denne arbejdsgang. Robotterne er billigere, de kræver ikke infrastruktur indbygget i anlægget, og derfor kan de hurtigt og nemt programmeres og implementeres. Derfor er integrationen af AMR'er i palleteringsanlæg i stigning. Virksomheder integrerer ikke kun AMR i eksisterende palleteringsinstallationer, men de samarbejder også med producenter af palleteringssystemer om at levere nøglefærdige løsninger fra starten. Mange palleterings- og materialehåndteringsvirksomheder ser AMR som "game changers" for deres forretning og udarbejder planer om at udfase deres transportørsystemer og erstatte dem med AMR til palleoverførsel. Dette engagement fra andre aktører i økosystemet forventes at fremskynde brugen af AMR i FMCG og andre industrier.