Privacy Policy of Mobile Industrial Robots A/S

Privatlivspolitik for Mobile Industrial Robots A/S

Mobile Industrial Robots A/S ("MiR") og alle vores relaterede selskaber, tilknyttede selskaber, datterselskaber og associerede selskaber tager behandlingen af personoplysninger meget alvorligt. Mobile Industrial Robots sikrer en rimelig og gennemsigtig behandling af personoplysninger i overensstemmelse med alle gældende love, lokale og internationale bestemmelser, herunder EU's generelle databeskyttelsesforordning ("GDPR"). MiR beskytter personoplysninger og enkeltpersoners privatliv inden for alle områder af sin virksomhed i overensstemmelse med vilkårene i denne privatlivspolitik for Mobile Industrial Robots A/S ("Privatlivspolitik").

1. Personoplysninger og den registrerede

I denne fortrolighedspolitik betyder "personoplysninger" alle oplysninger vedrørende en identificeret eller en identificerbar fysisk person (en "registreret"). En identificerbar fysisk person er en, der kan identificeres, direkte eller indirekte, for eksempel ved henvisning til et navn, et identifikationsnummer eller online-identifikatorer.

Persondata kategoriseres generelt som enten "almindelige persondata" eller "følsomme persondata". Følsomme personoplysninger er altid fortrolige og omfatter racemæssig eller etnisk oprindelse, politiske meninger, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemskab, genetiske og biometriske data, helbred og seksuel orientering. Almindelige personoplysninger er delvist fortrolige og omfatter, men er ikke begrænset til, navn, kundenummer, kontaktoplysninger såsom e-mail og telefonnummer, fotos, IP-adresser, andre brugsoplysninger indsamlet via cookies, oplysninger relateret til strafbare handlinger og nationale identifikationsnumre samt oplysninger om en persons løn, pension, gæld, ansættelsesansøgningsmateriale osv.

Denne fortrolighedspolitik gælder for alle personoplysninger, som MiR indsamler og behandler om enkeltpersoner, herunder, men ikke begrænset til, besøgende, kunder, leverandører, andre interessenter og brugere af MiR's hjemmeside og tjenester.

2. Dataansvarlig

MiR er dataansvarlig ("dataansvarlig") for de personoplysninger, der er omfattet af denne privatlivspolitik.

Kontaktoplysninger:
Mobile Industrial Robots A/S
Emil Neckelmanns Vej 15
5220 Odense SO, Danmark
Telefon: +45 20 377 577
Hjemmeside: https://www.mobile-industrial-robots.com/

Hvis du har spørgsmål til denne fortrolighedspolitik og behandling af personoplysninger, bedes du kontakte MiR's databeskyttelsesteam.

MiR har kontorer over hele verden. Placering og kontaktoplysninger for kontorer i hele verden kan findes på MiR's hjemmeside på kontaktsiden.

MiR's moderselskab er Teradyne Inc. med adresse på Riverpark Drive, North Reading, Massachusetts 01864, USA.

MiR kan dele personoplysninger med andre virksomheder og brands, der ejes eller kontrolleres af Mobile Industrial Robots A/S ("associerede selskaber"), herunder, men ikke begrænset til:

Mobile Industrial Robots GmbH (Tyskland)

MiR Robots S.L. (Spanien)

MiR Robots (Shanghai) Co, Ltd.

Mobile Industrial Robots A/S, japansk filial

I tilfælde af at MiR deler personoplysninger med associerede selskaber, er de associerede selskabers brug af sådanne personoplysninger underlagt denne fortrolighedspolitik.

Alle overførsler af personoplysninger, herunder grænseoverskridende overførsler mellem MiR, associerede selskaber og MiR's moderselskab, sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Flere oplysninger om dataoverførsler kan findes i afsnit 5 i denne Privatlivspolitik.

3. Juridiske grunde til behandling af persondata

MiR kan behandle persondata, hvis en af følgende muligheder gælder:

 • Personen/virksomheden har givet forudgående samtykke til behandling af hans/hendes persondata til et eller flere specifikke formål. Bemærk: I henhold til nogle love kan MiR have lov til at behandle personoplysninger, indtil en person gør indsigelse mod en sådan behandling ("opt-out"), uden at skulle basere sig på samtykke eller et andet af følgende retsgrundlag. Dette gælder dog ikke, når behandlingen af persondata er underlagt europæisk databeskyttelseslovgivning;

 • Behandling af data er nødvendig for opfyldelse af en kontrakt og/eller for eventuelle forpligtelser forud for kontraktindgåelse;

 • Behandlingen er nødvendig for at overholde eventuelle juridiske forpligtelser;

 • Behandling af persondata er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav;

 • Behandlingen er relateret til en opgave, der udføres i offentlighedens interesse eller som led i udøvelse af offentlig myndighed, som MiR har fået pålagt; og/eller,

 • Behandlingen er nødvendig med henblik på de legitime interesser, der forfølges af MiR eller af en tredjepart, hvis sådanne interesser anses for at tilsidesætte individuelle/virksomhedsinteresser eller grundlæggende rettigheder. Sådanne legitime interesser kan omfatte MiR's interesser i at udvikle, markedsføre og sælge produkter og levere tjenester og forfølge og opretholde forretningsforbindelser med kunder, leverandører, distributører, partnere og andre forretningsforbindelser.

Efter anmodning vil MiR give oplysninger for at afklare det specifikke juridiske grundlag, der gælder for specifikke behandlingsaktiviteter, og især om levering af personoplysninger er et lovbestemt eller kontraktligt krav eller et krav, der er nødvendigt for at indgå en kontrakt.

Samtykke og tilbagetrækning af samtykke. I det omfang MiR's behandlingsaktiviteter er baseret på den registreredes samtykke, bevarer den registrerede retten til at trække sit samtykke tilbage til enhver tid. Hvis den registrerede trækker sit samtykke tilbage, vil MiR ophøre med at behandle den registreredes personoplysninger, medmindre og i det omfang fortsat behandling er tilladt eller påkrævet i henhold til den gældende persondatalovgivning eller anden gældende lov. Hvis den registrerede trækker sit samtykke tilbage, vil det ikke påvirke lovligheden af den behandling, der er foretaget før tilbagetrækningen.

Hvis personoplysninger behandles i offentlighedens interesse, som led i udøvelsen af en offentlig myndighed, som MiR har fået tildelt, eller med henblik på de legitime interesser, som MiR forfølger, kan en person gøre indsigelse mod en sådan behandling ved at angive en grund relateret til personens særlige situation for at retfærdiggøre indsigelsen. Men hvis personoplysninger behandles til direkte markedsføringsformål, kan en person til enhver tid gøre indsigelse mod en sådan behandling uden at give nogen begrundelse ved at kontakte databeskyttelsesteamet.

Meddelelse om lovbestemt eller påkrævet behandling. I tilfælde, hvor MiR behandler personoplysninger baseret på en juridisk forpligtelse eller et krav i henhold til en kontrakt eller et krav, der skal opfyldes for at indgå en kontrakt, er kunden forpligtet til at give MiR oplysningerne, så MiR kan opretholde kundeforholdet, opfylde kontrakten og fakturere for vores tjenester osv. Hvis kunden ikke ønsker at give MiR de oplysninger, som MiR har brug for til at overholde kontraktlige og/eller lovmæssige forpligtelser, kan konsekvensen være, at MiR ikke kan etablere eller fortsætte forretningsforholdet.

Enkeltpersoner er ikke forpligtet til at give MiR personlige data i alle tilfælde, f.eks. til brug i MiR's markedsføring og udsendelse af nyhedsbreve. I sådanne tilfælde vil enkeltpersoner dog ikke være i stand til at modtage markedsføringsmateriale og nyhedsbreve fra MiR.

4. Typer af og formål med indsamling af persondata

MiR indsamler og behandler kun personoplysninger, herunder eventuelle følsomme personoplysninger, til specifikke, udtrykkelige og legitime formål, som er relevante for MiR's forretning. Interne MiR-afdelinger og MiR-ansatte, der har adgang til persondata, skal følge gældende lovkrav, denne privatlivspolitik og interne retningslinjer.

Ansættelse. MiR indsamler og behandler persondata, herunder følsomme persondata (hvis nogen) om ansøgere, kandidater og medarbejdere til ansættelsesformål og i overensstemmelse med lovkrav.

Besøgende. MiR indsamler og behandler personoplysninger om besøgende, herunder navn, titel (hvis relevant) og kontaktoplysninger af sikkerhedsmæssige årsager og registrerer sådanne oplysninger i besøgsloggen, før de besøgende får adgang til MiR's lokaler.

Brugere af MiR's hjemmeside. MiR indsamler selv eller gennem tredjeparter personoplysninger om brugere af hjemmesiden, som kan omfatte: cookies, brugsdata, navn, kontaktoplysninger og virksomhedsoplysninger, hvis det er relevant. Dataene indsamles og behandles til markedsførings-, reklame- og analyseformål, og også til at kontakte webstedsbrugerne, herunder MirGo-brugere, eventuelle app-brugere og MiR Academy-brugere, administrere kontakter og sende beskeder, remarketing og adfærdsmæssig målretning.

Til drifts- og vedligeholdelsesformål kan MiR og eventuelle tredjepartstjenesteudbydere indsamle filer, der registrerer en brugers interaktion med hjemmesiden. Sådanne persondata indhentes gennem samtykke fra webstedets brugere og indsamles automatisk på MiR's websted.

MiR's hjemmeside understøtter ikke "Do Not Track"-anmodninger. For at afgøre, om nogen af MiR's tredjepartsudbydere respekterer "Do Not Track"-anmodninger, bedes du læse udbydernes respektive privatlivspolitikker.

Brugere er ansvarlige for alle tredjeparts persondata, der indhentes, offentliggøres eller deles via hjemmesiden af brugeren, og brugerne bekræfter, at de har tredjepartens samtykke til at levere sådanne persondata til MiR. Brugere, der er usikre på, hvilke persondata der er obligatoriske, er velkomne til at kontakte MiR's databeskyttelsesteam.

Data om mindreårige. MiR's websteder og onlinetjenester er ikke rettet mod børn under 16 år, medmindre der er tale om meget specifikke tilfælde, f.eks. udstedelse af stipendier, under hvilke omstændigheder der vil blive indhentet samtykke fra forældre og/eller skole. Hvis MiR har persondata, der vedrører et barn under 16 år, vil MiR straks slette sådanne persondata fra sine respektive systemer.

Cookies. Enhver brug af cookies - eller andre sporingsværktøjer - af hjemmesiden og/eller af ejerne af tredjepartstjenester, der bruges af hjemmesiden, tjener det formål at levere de tjenester, der kræves af brugeren, ud over alle andre formål, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik og cookiepolitikken.

MiR bruger cookies til at forstå og gemme brugerpræferencer til fremtidige besøg og indsamle samlede data om webstedstrafik og interaktion på webstedet, så vi kan tilbyde bedre webstedsoplevelser og værktøjer i fremtiden. MiR kan indgå kontrakt med tredjepartstjenesteudbydere for at hjælpe med bedre at forstå besøgende på MiR's websted. Disse tjenesteudbydere har ikke tilladelse til at bruge de oplysninger, der indsamles på MiR's vegne, undtagen til at hjælpe med at drive og forbedre MiR's forretning.

Flere detaljer vedrørende cookie-meddelelser findes i cookie-politikken.

Markedsføring. MiR indsamler og behandler personoplysninger (herunder navn og kontaktoplysninger) om nuværende og nye kunder, forretningspartnere, leverandører, distributører, leads og enkeltpersoner, hjemmesidebrugere og enkeltpersoner, der har tilmeldt sig MiR's nyhedsbreve eller andet elektronisk markedsføringsmateriale, samt i nogle tilfælde til følgende formål: analyse, kontakt, administration af kontakter og afsendelse af meddelelser, remarketing og adfærdsmæssig målretning, reklame og udstillinger.

Sådanne persondata indsamles og behandles i henhold til markedsføringssamtykket. MiR indhenter gyldigt samtykke via en onlineformular. Marketingafdelingen og andre involverede afdelinger skal sikre, at der indhentes markedsføringssamtykke, før sådanne persondata indsamles og behandles.

MiR kan bruge tredjeparter som tjenesteudbyder til at udsende markedsføringsoplysninger på sine vegne, men kun i overensstemmelse med gældende lovkrav.

Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende markedsføringsoplysninger, bedes du kontakte marketingafdelingen på marketing@mir-robots.com.

Kontrakter. I forbindelse med sine salgs- og købstransaktioner indsamler og behandler MiR personoplysninger, herunder navne, kontaktoplysninger, leveringsoplysninger, korrespondance og betalingsoplysninger, der er nødvendige for at opfylde sine kontraktlige forpligtelser, og som kan være nødvendige for at overholde eksportkontrolbestemmelser og andre juridiske due diligence-forpligtelser.

Regnskab og økonomi. MiR indsamler persondata til regnskabsmæssige og finansielle formål i overensstemmelse med gældende krav. Disse oplysninger leveres til bogholderiet af andre interne afdelinger eller modtages direkte fra enkeltpersoner/virksomheder, medarbejdere og omfatter oplysninger som navn, adresse, firmanavn, registreringsnummer, betalingsoplysninger og bankoplysninger, leveringsadresse og andre obligatoriske oplysninger.

Uddannelsesprogrammer. MiR Academy ("MiR Academy") indsamler oplysninger fra enkeltpersoner/virksomheder, når de registrerer sig som brugere på uddannelseswebstedet på: https://www.mobile-industrial-robots.com/mir-academy/, eller når de bruger en virksomheds eller anden enheds brugerprofil på webstedet, og MiR Academy indsamler data, når enkeltpersoner deltager på MiR Academy-platformen ved at læse, skrive og evaluere det indhold, der deles her, samt når de køber undervisning i klassen. MiR indsamler og behandler personoplysninger (herunder kontaktoplysninger, tekniske data, den URL, brugeren kom fra, den URL, brugeren går til, den browser, brugeren anvender, brugerens IP-adresse og brugerens IP-domæneoplysninger og cookies) til følgende formål: at lette brugernes brug af MiR's websted, tjenester og produkter, at kontakte brugere som en del af MiR's kundeforhold og at yde kundeservice og support, at sende nyhedsbreve eller andet markedsføringsmateriale, undersøgelser osv. for at forfølge forretningsemner og remarketing, adfærdsmæssig målretning og reklame.

Retlige skridt. I tilfælde af en tvist kan MiR opbevare persondata, der er nødvendige for MiR's legitime interesse i at sikre, at MiR kan fremsætte eller forsvare juridiske krav i retten eller i de faser, der fører til mulige juridiske handlinger. MiR kan være nødt til at dele disse oplysninger med tredjeparter såsom forsikrings- og/eller juridiske rådgivere, og MiR kan også være forpligtet til at afsløre persondata efter anmodning fra offentlige myndigheder.

Whistleblowing-system. MiR respekterer whistlebloweres fortrolighed og har flere kanaler på plads til sådan rapportering, herunder elektroniske/digitale systemer (https://teradyne.integrityline.com/). MiR indsamler og behandler personoplysninger i whistleblower-systemet med det formål at gennemføre undersøgelser og træffe afhjælpende eller juridiske foranstaltninger i overensstemmelse med lovkrav, denne privatlivspolitik og whistleblower-politikken.

5. Sted og international dataoverførsel

Personoplysningerne behandles på MiR's driftskontorer og på alle andre steder, hvor de parter, der er involveret i behandlingen, befinder sig. MiR sikrer, at: (i) personoplysningerne overføres til lande, der er anerkendt som havende et tilsvarende beskyttelsesniveau; eller (ii) overførslen sker i henhold til passende sikkerhedsforanstaltninger, der kræver, at modtageren behandler personoplysningerne på en måde, der i det væsentlige svarer til lovkravene.

Der gælder særlige regler, når MiR overfører persondata fra EU/EØS til tredjelande eller internationale organisationer. Ved overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer er MiR forpligtet til at etablere passende sikkerhedsforanstaltninger forud for overførslen, som i praksis etableres ved at indføre Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser ("EU SCC'er") eller ved at indhente samtykke fra den registrerede (art. 49(1)(a) GDPR).

MiR kan bruge udbydere af elektroniske kommunikationstjenester eller dele data med partnere uden for EU, herunder lande, hvor den juridiske ordning for beskyttelse af persondata måske ikke er så tilstrækkelig som i EU. Som et eksempel kan overførsler til USA medføre, at den amerikanske FISA 702 (overvågningslovgivning) kan kræve, at dataene udleveres af de amerikanske myndigheder. I et sådant scenarie er retsgrundlaget for overførslen den registreredes samtykke (art. 49(1)(a) GDPR).

I overensstemmelse med GDPR har MiR indgået en databehandlingsaftale (DPA) og/eller en fælles dataansvarlig aftale (JDCA) og/eller aftaler med standardkontraktbestemmelser (SCC'er) med eksterne parter og tilknyttede virksomheder, alt efter hvad der er relevant.

Personoplysninger vedrørende personer i Storbritannien ("UK") kan behandles af MiR i lande uden for Storbritannien. I denne forbindelse vil den britiske internationale dataoverførselsaftale ("IDTA") og det britiske tillæg gælde for dataoverførsel fra Storbritannien til andre lande.

Persondata vedrørende personer i Kina kan behandles af MiR i lande uden for det kinesiske fastland. Hvor dette sker, vil det ske i overensstemmelse med lokale love, herunder loven om beskyttelse af personlige oplysninger ("PIPL"). Som beskrevet i denne fortrolighedspolitik kan MiR også overføre sådanne personoplysninger til tredjeparter, som igen kan gemme eller overføre oplysningerne uden for det kinesiske fastland. Se også MiR's privatlivspolitik for Kina.

6. Opbevaringsperiode

De persondata, der indsamles af MiR, skal behandles og opbevares, så længe det kræves til det formål, som persondataene oprindeligt blev indsamlet til, og i overensstemmelse med Teradynes opbevaringspolitik. MiR kan have tilladelse til at opbevare personoplysningerne i en længere periode, hvis MiR har opnået gyldigt samtykke til behandlingsaktiviteten, i det omfang et sådant samtykke ikke efterfølgende trækkes tilbage. Desuden kan MiR være forpligtet til at opbevare persondata i en længere periode, når det er nødvendigt for at opfylde en juridisk forpligtelse, eller når det er nødvendigt for at etablere, udøve eller forsvare et juridisk krav.

Når opbevaringsperioden udløber, slettes personoplysningerne. Derfor kan retten til adgang, retten til sletning, retten til berigtigelse og retten til dataportabilitet ikke imødekommes efter udløbet af den gældende opbevaringsperiode.

7. Enkeltpersoners rettigheder

Hvor det er juridisk påkrævet, skal MiR informere enkeltpersoner om formålet med behandlingen af deres personlige data, rettigheder til at få deres personlige data rettet, slettet eller blokeret og identiteten på den virksomhed, der er ansvarlig for indsamlingen og behandlingen af deres personlige data. I alle andre tilfælde kan brugerne henvende sig til databeskyttelsesteamet for at finde ud af, hvilke rettigheder der gælder for dem.

Enkeltpersoner har følgende rettigheder:

 • Tilbagekaldelse af samtykke - retten til når som helst at tilbagekalde tidligere givet samtykke til behandling af hans/hendes persondata.

 • Indsigelse mod behandling af persondata - retten til at gøre indsigelse mod behandling af persondata, hvis en sådan behandling udføres på et andet juridisk grundlag end samtykke. Yderligere oplysninger findes i det dedikerede afsnit i denne fortrolighedspolitik.

 • Adgang til persondata - retten til at finde ud af, om persondata behandles af MiR, få oplysninger om visse aspekter af behandlingen og få en kopi af de data, der behandles.

 • Verificere og søge berigtigelse - retten til at verificere nøjagtigheden af hans/hendes personlige data og bede om, at de opdateres eller korrigeres.

 • Begrænse behandlingen af personoplysninger - retten til under visse omstændigheder at begrænse behandlingen af hans/hendes personoplysninger. I dette tilfælde vil MiR ikke behandle de nævnte persondata til noget andet formål end at gemme dem.

 • Få personoplysninger slettet eller på anden måde fjernet - retten til, under visse omstændigheder, at få slettet sine personoplysninger fra MiR.

 • Få personoplysninger overført til en anden dataansvarlig - retten til, under visse omstændigheder, at få personoplysninger overført til en anden dataansvarlig uden nogen hindring.

 • Indgive en klage - retten til at indgive et krav til hans/hendes kompetente databeskyttelsesmyndighed.

8. Uddannelse

For at forhindre enhver overtrædelse af gældende love, regler og virksomhedsstandarder organiserer MiR formaliseret databeskyttelsestræning for sine medarbejdere i overensstemmelse med en virksomhedstræningsplan. Træning i databeskyttelse kan foregå via elektronisk kommunikation, webinarer eller personlig træning. Alle medarbejdere er uddannet i grundlæggende databeskyttelseskrav, og visse grupper har mere avanceret uddannelse i behandling af personlige data baseret på forretningsbehov.

9. Løbende revision og overvågning

Gennem en kombination af eksterne og interne kontroller, løbende revision og overvågning søger MiR at opretholde sikker behandling af data og forhindre tab af data. I tilfælde af revisionsresultater skal den ansvarlige afdeling udarbejde en afhjælpningsplan, herunder korrigerende og forebyggende handlinger for at afhjælpe risici og bringe procedurer og politikker i overensstemmelse med lovkrav, virksomhedsstandarder og denne privatlivspolitik.

10. Rapporteringssystem og kontaktoplysninger

I tilfælde af spørgsmål og/eller mulige overtrædelser af denne privatlivspolitik bedes du kontakte databeskyttelsesteamet på:

Mobile Industrial Robots A/S
Emil Neckelmanns Vej 15
5220 Odense SO
Danmark

Telefon: +45 89 93 89 89 (bed venligst om at tale med den juridiske afdeling)
E-mail: dataprotection@mir-robots.com

Enhver anmodning kan fremsættes gratis og vil blive behandlet så hurtigt som muligt og altid inden for en (1) måned eller hurtigere, hvis det kræves i henhold til gældende lovgivning.

11. Ændringer af denne fortrolighedspolitik

MiR forbeholder sig ret til at ændre denne fortrolighedspolitik. Den seneste udgave vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside, og vi anbefaler på det kraftigste, at du løbende overvåger og opdaterer dig med vores Privatlivspolitik.

12. Regionsspecifikke oplysninger

I overensstemmelse med gældende love om beskyttelse af personlige oplysninger og afhængigt af jurisdiktionen kan der gælde yderligere krav med hensyn til indsamling og behandling af personlige oplysninger.

MiR kan vælge eller være forpligtet ved lov til at give forskellige eller yderligere oplysninger i forbindelse med behandling af personoplysninger om beboere i visse lande, regioner eller stater.

 • For indbyggere i EU/EØS og Storbritannien og andre regioner gælder denne fortrolighedspolitik, hvis ikke andet er nævnt.

 • For indbyggere i staten Californien i USA henvises der til Privacy Notice for California Residents.

 • For indbyggere i staten Nevada i USA tillader kapitel 603A i Nevada Revised Statutes en indbygger i Nevada at fravælge fremtidigt salg af visse omfattede oplysninger, som en webstedsoperatør har indsamlet eller vil indsamle om indbyggeren. For at indsende en sådan anmodning bedes du kontakte Data Protection Team på dataprotection@mir-robots.com med emnelinjen "Nevada Opt-Out Request".

 • For indbyggere i Colorado, Connecticut, Utah og Virginia i USA, se venligst Privacy Notice for Residents of Colorado, Connecticut, Utah and Virginia.

 • For indbyggere i Kina, se venligst MiR China Privacy Policy.