AGV vs AMR - What's the difference?

Automatisering af intern logistik er et tilbagevendende problem for både store og små virksomheder. Hvorfor bruge medarbejderressourcer på at flytte rundt på materialer, når man kan automatisere disse opgaver og få medarbejderne til at fokusere på aktiviteter med højere værdi?

Ved at automatisere materialetransport kan organisationer optimere produktiviteten og planlægge leverancer mere effektivt for at reducere flaskehalse i produktionen. Men når det kommer til at vælge mellem AMR og AGV, hvad er så forskellen, og hvad passer bedst til dine behov?

Hvad står AGV og AMR for?

AGV

Automated Guided Vehicle, som følger en fast bane

AMR

Autonome mobile robotter, der kan navigere med faste baner.

The difference

Med AMR får du intelligent navigation, som ikke kræver store ændringer på din fabrik.

AGV står for Automated Guided Vehicle, mens AMR står for Autonomous Mobile Robot. Selvom begge bruges til materialetransport, er der en grundlæggende forskel i deres drift og fleksibilitet.

AGV (Automated Guided Vehicle): En robot, der følger faste stier eller spor til materialetransport, hvilket typisk kræver ændringer i infrastrukturen som magnetbånd eller ledninger.

AMR (Autonomous Mobile Robot): En robot, der opererer autonomt og kan navigere i et ukontrolleret miljø uden behov for faste stier eller spor. AMR'er er kendt for deres fleksibilitet og er en vigtig del af alle MiR's AMR-automatiseringsløsninger.

Når vi har forstået forskellen mellem AGV og AMR, kan vi nu dykke ned i fordelene ved hver af dem.

Hvad er fordelene ved AMR i forhold til AGV?

Indtil for nylig var traditionelle styrede trucks (AGV'er) den eneste mulighed for at automatisere interne transportopgaver. AGV'er er velkendte i store, faste installationer, hvor der er behov for gentagne, ensartede materialeleverancer, og hvor store startomkostninger og lang ROI (return on investment) kan tolereres. Men i dag udfordres AGV'erne af den mere sofistikerede, fleksible og omkostningseffektive teknologi med autonome mobile robotter (AMR'er). AGV'er og AMR'er flytter begge materialer fra et sted til et andet, men der hører lighederne også op. At forstå fordelene ved AGV og AMR er afgørende for at kunne træffe en informeret beslutning om dine behov for materialetransport.

Har du brug for faste ruter eller intelligent navigation?

AGV'er: AGV'er kører på faste ruter, der styres af ledninger, magnetbånd eller sensorer. Disse ruter er foruddefinerede og kræver omfattende installation, hvilket kan være dyrt og forstyrrende for produktionen. AGV'er har minimal indbygget intelligens og kan kun følge simple programmeringsinstruktioner. De kan registrere forhindringer, men de kan ikke navigere uden om dem, så de stopper, indtil forhindringen er fjernet. At ændre de faste ruter for AGV'er indebærer yderligere omkostninger og forstyrrelser.

AMR'er: I modsætning hertil er AMR'er udstyret med intelligente navigationsfunktioner. Ligesom de autonome mobile robotter i MiR bruger de kameraer, sensorer og laserscannere sammen med sofistikeret software til at konstruere kort og navigere autonomt. I modsætning til AGV'er er AMR'er ikke afhængige af faste ruter. De kan opdage forhindringer og manøvrere sikkert uden om dem ved at vælge den bedste alternative rute. Det sikrer, at materialeflowet forbliver uafbrudt, hvilket optimerer produktiviteten. AMR'ernes intelligente navigation gør dem til et foretrukket valg i AMR vs AGV-overvejelser i dynamiske miljøer.

Robot interface with robots in the background

AGV vs AMR-automatisering: Få applikationer vs. høj fleksibilitet

AGV'er: AGV'ers anvendelsesmuligheder er begrænsede på grund af deres afhængighed af faste ruter. En AGV er typisk programmeret til at udføre den samme leveringsopgave i hele dens levetid. Det er ikke omkostningseffektivt at ændre dens funktion eller rute, da det kræver betydelige ændringer i den fysiske infrastruktur.

AMR'er: På den anden side tilbyder AMR'er stor fleksibilitet. De kan udføre en række forskellige opgaver på forskellige steder med enkle softwarejusteringer. AMR'ernes opgaver kan styres via deres interface eller konfigureres via flådestyringssoftware. Denne software kan prioritere ordrer og tildele opgaver til robotter baseret på deres position og tilgængelighed. AMR'ernes fleksibilitet i forhold til at tilpasse sig skiftende miljøer og produktionskrav gør dem til en alsidig løsning i sammenligninger mellem AGV og AMR. Derudover giver AMR'er medarbejderne mulighed for at fokusere på arbejde af høj værdi, hvilket bidrager til virksomhedens overordnede succes.

Traditionelle forretningsmodeller eller agile virksomheder: Hvilken en er du?

AGV'er: AGV'er har været en fast bestanddel i traditionelle forretningsmodeller, hvor produktionsmiljøet forbliver relativt uændret. De opererer på faste ruter og kræver omfattende infrastruktur, hvilket gør dem mindre tilpasningsdygtige til ændringer i produktionslinjer eller produkter. Denne stivhed kan være en begrænsning for virksomheder, der har brug for at være agile og lydhøre over for markedets krav.

AMR'er: På den anden side, når man sammenligner AMR med AGV, er AMR designet til smidighed og fleksibilitet, hvilket er afgørende for moderne produktionsmiljøer. Uanset om det er et lille eller stort anlæg, tilpasser AMR'erne sig ubesværet. Hvis produktionsceller flyttes, eller der indføres nye processer, kan AMR'erne hurtigt genskabe kortet over området eller uploade et nyt bygningskort. Denne tilpasningsevne gør det muligt for organisationer at have fuldt ejerskab over robotten og dens funktioner. AMR'er gør det muligt for virksomheder i forskellige brancher at forblive agile og optimere produktionen, selv i meget dynamiske miljøer.

Dyrt vs. omkostningseffektivt: Er det investeringen værd?

AGV'er: AGV'er har en højere initialinvestering på grund af behovet for at installere ledninger, magnetbånd eller anden styrende infrastruktur. Det gør dem ikke bare dyrere, men forårsager også afbrydelser i produktionen under installationen. Derudover betyder AGV'ernes ufleksibilitet, at det kan medføre yderligere omkostninger at tilpasse dem til skiftende forretningsbehov.

AMR'er: I modsætning hertil er AMR'er, på trods af at de har en mere avanceret teknologi, typisk en mere omkostningseffektiv løsning til AMR-automatisering. De kræver ikke omfattende ændringer af bygningens infrastruktur, hvilket gør dem hurtigere og billigere at implementere. AMR'er kan være i drift på kort tid og give effektivitetsforbedringer næsten med det samme. Med lavere startomkostninger og hurtig procesoptimering giver AMR'er ofte et bemærkelsesværdigt hurtigt investeringsafkast, ofte på mindre end seks måneder. Efterhånden som virksomheden vokser, kan AMR'er skaleres med minimale ekstraomkostninger, hvilket gør dem til et overlegent valg for moderne, agile produktionsmiljøer.

Find dit investeringsafkast

Supercharge din produktionsvirksomhed med AMR'er. Skær omkostninger, strømlin forsyningskæder, forbedr sikkerheden, minimer nedetid, skab en attraktiv arbejdsplads og reager hurtigt på markedskrav.

Beregn dit ROI ved at vælge din robot:

Image of mir robot
MiR250

250kg payload

Image of mir robot
MiR600

600kg payload

Image of mir robot
MiR1350

1350kg payload