CSR

Mobile Industrial Robots er en førende producent af autonome mobile robotter. Som en ansvarlig virksomhed tror vi på at levere produkter af høj kvalitet, der er produceret under de bedste forhold for alle, der er involveret i processen.

MiR er forpligtet til at fremme, skabe og opretholde en sikker og sund arbejdsplads, og vi fokuserer vores forpligtelser på individuelle mennesker og samfundet, f.eks. via et tæt samarbejde med uddannelsessystemet.

For mere information om retningslinjer for virksomhedsledelse, besøg venligst - www.teradyne.com/about-teradyne/corporate-social-responsibility

Employee working

MiR's kerneværdier

Hos MiR danner vores kerneværdier grundlaget for vores virksomhed og hjælper os med at træffe de rigtige beslutninger. Vores kerneværdier er afgørende for vores succes og fungerer som den linse, hvorigennem vi evaluerer enhver forretningsbeslutning. Vores engagement i disse værdier, både i ord og handling, skaber et stærkere MiR. Det er de værdier, der gør os succesfulde!

Can-do-attitude

Med en can-do attitude sigter vi højere, eksekverer med dedikation og fejrer triumfer. Ambitiøse og selvsikre opnår vi ekstraordinære resultater sammen.

Dedikation

Vi er dedikerede til integritet og passion og prioriterer kvalitet. Vi tager ansvar, kommunikerer selvsikkert, lærer af feedback og omfavner vækst.

Troværdige

Vi respekterer alle og skaber en positiv atmosfære. Åben, ærlig kommunikation gør det muligt at træffe beslutninger. Vi motiverer og støtter med glæde.

Genial

Vi er konstant opdaterede og på forkant med fremtidens teknologier. Vi omfavner forandringer og udfordringer. Vi er innovative, dynamiske, nysgerrige, lydhøre og first movers.

Virksomhedens ansvar

CSR 2022

Vores CSR 2022-rapport kan downloades her.

Kundefokus

Vi indbygger kvalitet i hele produktets livscyklus og i hele værdikæden. Vi fokuserer på at opfylde vores interne og eksterne kunders forventninger og måler tilfredsheden.

Forbedring

Det er en løbende indsats fra alle medarbejdere i MiR at forbedre vores kvalitet i vores løsninger, produkter og processer. Vi skal løbende forbedre den kvalitet, som vores kunder oplever.

Procestilgang

Vi lægger vægt på, hvordan tingene gøres. Vi værdsætter procesorientering som grundlag for at opnå vores kvalitetsresultater.

Engagement af mennesker

Vi uddanner, involverer og motiverer alle vores medarbejdere til aktivt at bidrage til kvalitet - på en bedre måde. Kvalitet leveres gennem et proaktivt fokus fra alle medarbejdere.

Styring af relationer

Vi bruger vores leverandørers viden om og erfaring med at udvikle partnerskaber og derved fremme forbedringer inden for præstation og kvalitet.

Lederskab

Vi sætter kvalitetsmål, bruger data og faktabaserede analyser i vores forbedring af kvaliteten i løsninger, produkter og processer.