Polityka plików cookie

MiR, jako Właściciel, używa plików cookie w niektórych częściach swoich Witryn. Plik cookie to identyfikator wysyłany do przeglądarki użytkownika z serwera WWW i przechowywany na komputerze użytkownika. Pliki cookie umożliwiają nam zapewnienie użytkownikowi lepszych wrażeń, pozwalając nam zrozumieć, które obszary naszej Witryny są interesujące dla odwiedzających. Właściciel może również używać plików cookie podczas rejestracji w celu korzystania z jednej z naszych usług internetowych. W takiej sytuacji plik cookie przechowuje przydatne informacje, które umożliwiają naszej witrynie internetowej zapamiętanie użytkownika, gdy ponownie nas odwiedza. Właściciel może odczytywać pliki cookie wyłącznie ze swoich witryn internetowych. Jeśli zdecydujesz się wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce, nadal będziesz mieć dostęp do większości naszych witryn internetowych.

Dodatkowe informacje o gromadzeniu i przetwarzaniu danych

Działania prawne

Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Właściciela w sądzie lub na etapach prowadzących do ewentualnych działań prawnych. Użytkownik zostaje niniejszym poinformowany, że Właściciel może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie organów publicznych.

Dodatkowe informacje o danych osobowych użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, nasza Witryna może dostarczać użytkownikowi dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących poszczególnych usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych osobowych na żądanie.

Dzienniki systemowe i konserwacja

Do celów operacyjnych i konserwacyjnych nasza Witryna i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki rejestrujące interakcje z tą Witryną (dzienniki systemowe), wykorzystując w tym celu inne Dane Osobowe (takie jak adres IP).

Informacje niezawarte w niniejszej polityce

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Właściciela w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znajdują się na początku niniejszego dokumentu.

Sposób obsługi żądań "Nie śledź"

Nasza Witryna nie obsługuje żądań "Do Not Track". Aby ustalić, czy którakolwiek z usług stron trzecich, z których korzysta, honoruje żądania "Do Not Track", należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie poprzez powiadomienie użytkownika na tej stronie i ewentualnie w naszej Witrynie i/lub - o ile jest to technicznie i prawnie wykonalne - wysłanie powiadomienia do użytkownika za pośrednictwem wszelkich danych kontaktowych dostępnych dla Właściciela. Zdecydowanie zaleca się częste sprawdzanie tej strony, odnosząc się do daty ostatniej modyfikacji podanej na dole. Jeśli zmiany będą miały wpływ na czynności przetwarzania wykonywane na podstawie zgody użytkownika, Właściciel zbierze od użytkownika nową zgodę, jeśli będzie to wymagane.

[object Object]