Koordineret offentliggørelse

For ansvarlig afsløring bedes du henvende dig til din MiR Technical Support-repræsentant. Problemet vil blive videresendt til produktsikkerhedsteamet. Har du identificeret en sårbarhed i vores produkter? Giv os besked!

MiR opfordrer kunder, sikkerhedsforskere og andre interesserede parter til ansvarligt at afsløre fundne sikkerhedssårbarheder. For ansvarlig afsløring bedes du henvende dig til din MiR Technical Support-repræsentant. Problemet vil blive videresendt til produktsikkerhedsteamet.