Zásady používání souborů cookie

Společnost MiR jako vlastník používá na některých částech svých webových stránek soubory cookie. Soubor cookie je identifikátor, který je odeslán do vašeho prohlížeče z webového serveru a uložen ve vašem počítači. Soubory cookie nám umožňují poskytovat vám lepší služby tím, že nám umožňují pochopit, které oblasti našich Webových stránek jsou pro naše návštěvníky zajímavé. Vlastník může soubory cookie používat také v případě, že se zaregistrujete k používání některé z našich webových služeb. V této situaci soubor cookie uloží užitečné informace, které umožní, aby si vás naše webové stránky zapamatovaly, až nás znovu navštívíte. Vlastník může číst pouze soubory cookie z webových stránek Vlastníka. Pokud se rozhodnete soubory cookie ve svém prohlížeči zakázat, můžete i nadále přistupovat k většině našich webových stránek.

Další informace o shromažďování a zpracování údajů

Právní kroky

Vaše osobní údaje může Vlastník použít pro právní účely u soudu nebo ve fázích vedoucích k případnému soudnímu řízení. Tímto vás upozorňujeme, že Vlastník může být na žádost orgánů veřejné moci požádán o sdělení osobních údajů.

Další informace o vašich osobních údajích

Kromě informací obsažených v těchto zásadách ochrany osobních údajů vám naše webové stránky mohou na vyžádání poskytnout další a kontextové informace týkající se konkrétních služeb nebo shromažďování a zpracování osobních údajů.

Systémové protokoly a údržba

Pro účely provozu a údržby mohou naše Webové stránky a jakékoli služby třetích stran shromažďovat soubory, které zaznamenávají interakci s těmito Webovými stránkami (systémové protokoly), a používat k tomuto účelu další Osobní údaje (například IP adresu).

Informace, které nejsou obsaženy v těchto zásadách

Další podrobnosti týkající se shromažďování nebo zpracování Osobních údajů si můžete kdykoli vyžádat od Vlastníka. Viz kontaktní informace na začátku tohoto dokumentu.

Způsob vyřizování žádostí o "nesledování"

Naše webové stránky nepodporují žádosti "Do Not Track". Chcete-li zjistit, zda některá ze služeb třetích stran, které používá, žádosti o "Nesledovat" respektuje, přečtěte si jejich zásady ochrany osobních údajů.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Vlastník si vyhrazuje právo kdykoli provést změny těchto zásad ochrany osobních údajů tak, že vás na to upozorní na této stránce a případně v rámci našich Webových stránek a/nebo - pokud je to technicky a právně možné - vám zašle oznámení prostřednictvím jakýchkoli kontaktních údajů, které má Vlastník k dispozici. Důrazně doporučujeme tuto stránku často kontrolovat s odkazem na datum poslední změny uvedené v její spodní části. Pokud se změny dotknou činností zpracování prováděných na základě vašeho souhlasu, Vlastník od vás v případě potřeby získá nový souhlas.

[object Object]