Dansk

Fem kollaborative mobile robot applikationer

Brug af kollaborative mobile robotter er stadig en relativt ny måde at håndtere interne transportopgaver på, og ”hvad kan jeg gøre med denne robot” er et spørgsmål, vi ofte får, når vi møder kunder eller udfører demoer. Mange virksomheder er meget åbne over for automatisering og robotik generelt, men de fokuserer normalt på at automatisere produktionen. Materiel håndtering og intern transport foregår ofte stadig manuelt ved at mennesker bruger værdifuld tid på blot at skubbe vogne fra A til B. Med kollaborative mobile robotter kan disse opgaver automatiseres på en enkel, effektiv og omkostningseffektiv måde.

De mobile robotter fra Mobile Industrial Robots har en åben grænseflade, hvilket betyder, at de kan monteres med tilpassede topmoduler, uanset hvad kundeprogrammet kræver. Vi har listet fem almindelige applikationer af mobile robotter:

Hylde enheder: Hylde enhederne bruges ofte til at transportere halvfabrikata eller færdige varer mellem produktioner, mellem produktion og lager og/eller i lagerlogistik. Hyldemoduler bruges ofte i semi-automatiserede installationer, hvor en medarbejder indkalder den mobile robot via robottens interface eller en installeret knap, fylder robotten med varerne og sender den på vej med et enkelt klik på en knap.

Hylde enhederne kan også bruges med et hylde løfte-modul, så robotten kan hente og aflæsse hele hylder med hjul.

Transportbånd/bælter: De mobile robotter kan indsættes med et transportbånd-modul, så de kan transportere genstande mellem faste transportbånd/bælter. Disse ses ofte i fuldautomatiske løsninger, hvor de mobile robotter flytter emner mellem produktionslinjer eller fra produktionslinje til levering. De mobile robotter er det tilpasbare led mellem de traditionelle transportbånd og gør det muligt for virksomheder at være mere effektive, fordi de kan transportere genstande fleksibelt mellem flere produktionslinjer.Automatiseret palle krog: En løsning, vi ofte ser inden for logistik er mobile robotter der bugserer en palle med en palle krog. Den mobile robot kan lokalisere krogen og transportere den til sin destination autonomt. På denne måde skal medarbejderne kun pålæsse og aflæsse pallen fra palle krogen, derfor spares der værdifuld tid, da de ikke behøver at udføre transporten selv.Robotarm: De mobile robotter tilføjer mobilitet til robotarmene og bruges i produktioner og i lagerlogistik, hvor processen med gentagne gange at plukke produkter fra lagerhylder og bære dem frem og tilbage placeringspunkter kan automatiseres. Det er også relevant for detaillagre, hvor robotterne kan hente ordrer fra forskellige steder og levere dem på et forsendelsesområde. Dette er monotone opgaver, som robotter kan udføre, og det frigør personalet til mere værdifulde opgaver. Både mobile robotter og robotarme er kollaborative og kan arbejde sammen med mennesker uden nogen ekstra sikkerhed.Sikkerhedsenheder: Sikkerhedsenhederne bruges for det meste på hospitaler, hvor de transporterer medicin, der skal låses ind autonomt. Hospitaler er normalt store faciliteter, og derfor redder de mobile sikkerhedsenheder ansatte fra at gå lange afstande med medicinen.  De mobile robotter kan kommunikere åbent med døre og elevatorer og kan derfor transportere genstande over lange afstande uden behov for menneskelig ingriben. Sikkerhedsenhederne kan også bruges til transport af andre fortrolige genstande i andre brancher.

AGV vs AMR: Hvad er forskellen?

Automatiske guidede køretøjer (AGV'er) og autonome mobile robotter (AMR'er)

kan begge flytte materialer fra et sted til et andet, men det er også her, lighederne ophører.

 

 

 

 

Dansk