Dansk

NIDEC GPM styrker innovationsevnen takket være mobile robotter

For at holde produktionsprocesserne lean og lagerbeholdningerne lave satser den internationale leverandør til bilindustrien NIDEC GPM Group på de autonome transportrobotter fra Mobile Industrial Robots: På deres fabrik i Auengrund i den tyske delstat Thüringen transporterer tre MiR100-robotter, som er udstyret med trækkesystemet MiRHook, materiale og tom emballage mellem lager og montagelinjer. De menneskelige ressourcer, der dermed frigives, bliver omdannet til produktiv arbejdstid. Dette innovationstankesæt er en forudsætning for, at NIDEC kan holde sig konkurrencedygtige.

NIDEC GPM Group

Thuringian municipality of Auengrund
Germany
http://www.nidec-gpm.com/

De seneste 70 år har virksomheden, der i dag hedder NIDEC GPM Group, udviklet innovative pumpeløsninger til bilindustrien. Producenten, der er placeret i Auengrund i Thüringen i Tyskland, er teknologisk førende og sætter igen og igen nye standarder inden for pumpeteknologi. Den tidligere familieejede virksomhed blev for tre år siden overtaget af den japanske NIDEC-koncern, og ønsker nu også at etablere sig på markedet for elbiler for at holde sig konkurrencedygtig på den lange bane. I den forbindelse kræves først og fremmest et stærkt fokus på forskning og udvikling. Ud af de 1.200 medarbejdere i den tyske afdeling er det nu allerede hver tiende, der arbejder inden for dette område. For at udnytte de eksisterende kapaciteter så effektivt som muligt er NIDEC GPM siden overtagelsen i stigende grad begyndt at anvende lean-princippet med fokus på processer, der skal hindre ressourcespild og maksimere effektiviteten.

Fleksibel automatiseringsløsning til intralogistik: efterspurgt og realiseret

Virksomheden har i stigende grad inddraget topmoderne robotløsninger ved sine produktionslinjer. På den baggrund var det kun logisk også at automatisere det interne materialeflow. De ansvarlige begyndte derfor at lede efter et førerløst transportsystem, der ikke ville medføre ændringer i fabrikkens layout, og som hurtigt ville kunne implementeres. På en messe stødte de på de autonome, mobile robotter fra Mobile Industrial Robots (MiR). ”Robotterne overbeviste os straks på grund af deres høje fleksibilitet”, siger Andreas Vogt, stedfortrædende produktionsleder og lean-ekspert hos NIDEC GPM. De fleksible MiR-robotter, der er udstyret med højtudviklet sensorteknik og sikkerhedssystem, manøvrerer selvstændigt og sikkert – også i nærheden af deres menneskelige kolleger. Robotterne registrerer forhindringer som forskellige genstande eller medarbejdere på afstand, og de afviger eller bremser altid rettidigt. De navigerer desuden uden magnetstriber eller skinner i gulvet, hvilket netop var afgørende for de ansvarlige på fabrikken i Auengrund.

Det rette udstyr takket være krogen, MiRHook

Efter en kort testfase faldt valget hurtigt på MiR. I tæt samarbejde med den lokale systemintegrator fik virksomheden kørt tre MiR100-robotter med trækkesystemet MiRHook ind på to forskellige produktionsområder. Takket være den ukomplicerede implementering kunne NIDEC GPM hurtigt integrere dem i de løbende processer. Da robotterne skulle installeres, kørte de først igennem fabrikshallen for at kortlægge den ved hjælp af deres laser scannere. På det grundlag kunne de mobile hjælpere senere orientere sig og selv finde den hurtigste vej til målet. NIDEC GPM anvender MiRHook, som er en krog, der selvstændigt kan hente, transportere og aflevere virksomhedens transportvogne og reolvogne og flytte en last på op til 300 kg. Robotterne navigerer selv mellem lager og montageområde og bringer oliepumpedæksler, vandpumpelejer og drivaksler hen, hvor der er brug for dem netop nu.

Hver robot sparer dagligt 11 kilometers gang

Franz Scheibe, teamleder på montageområdet, programmerer de mobile robotter til deres daglige arbejde. I den forbindelse bruger han flådekontrollen MiR Fleet, hvor alle tre robotter er integreret. ”En typisk arbejdsvej ser ud sådan her: Så snart en medarbejder kalder på robotten, sætter den i gang fra sin venteposition i ”Supermarkedet”, altså det område, hvor alle vores komponenter ligger på lager. Her opsamler robotten den læssede transportvogn, der identificeres via QR-kode, og herefter begynder den så at køre.” Under kørslen bipper robotten, så medarbejderne på trods af larmen fra maskinerne kan høre den og ikke ved et uheld støder ind i den.

”Robotten kører materialet fra supermarkedet til montagelinjen, hvor de enkelte dele skal bruges”, forklarer Franz Scheibe. ”Den frakobler her den læssede transportvogn og tager en tom med sig. Denne køres så til lageret, inden robotten vender tilbage til sin venteposition i supermarkedet.” På vejen kører robotten også gennem en sluseport, der åbnes via en magnetsløjfe i gulvet. I gennemsnit tilbagelægger hver robot 11 kilometer om dagen – en strækning som medarbejderne nu spares for. Franz Scheibe sammenfatter: ”Overvej det lige en gang: Vi har robotterne i drift døgnet rundt fem dage om ugen. Det sparer medarbejderne for en masse gang og dermed en hel del arbejdstid.”

MiR-robotter holder lagerbeholdningerne lave

I et produktionsområde på fabrikken i Thüringen leverer en robot materiale til medarbejderne ved næsten helt fuldautomatisk anlæg. I et andet område forsyner to mobile robotter 10 montagelinjer med komponenter. Det var tidligere opgaver, en logistikmedarbejder klarede, fortæller Andreas Vogt. ”Dengang stod der typisk alt for meget materiale ved montagelinjerne – og det koster naturligvis unødige penge.” I dag forsyner robotterne medarbejderne ved maskinerne med nøjagtigt den mængde materiale, de har brug for på det pågældende tidspunkt. NIDEC GPM’s værkfører Johannes Otto kan tydeligt mærke forskellene i arbejdshverdagen: ”Vi har meget mindre materiale i produktionen end tidligere. Det sparer en del plads.” Helt i tråd med lean-princippet kan NIDEC GPM på denne måde optimere sine lagre og holde lagerudgifterne lave.

Dog var nogle af medarbejderne i starten skeptiske over for den nye robotkollega, fortæller Johannes Otto. ”Jeg havde det selv lidt svært med det i begyndelsen. Men så bemærkede jeg hurtigt, at det er et fremskridt, der hjælper os i det daglige arbejde. Det synes jeg er godt.” Robotterne aflaster nu medarbejderne for de rutinemæssige transportopgaver. Dertil kommer, at de er lette at håndtere – og dermed var betænkelighederne hurtigt fortid. ”Robotterne er virkelig superintuitive at betjene”, siger Franz Scheibe. ”Mine kolleger lærte hurtigt at generere nye ordrer og få materiale leveret.” Til det formål benytter de MiRs webbaserede interface via tablet, mobiltelefon eller computer.

Flere ressourcer til R&D

Med MiR-robotterne har NIDEC GPM fundet en mulighed for at automatisere sit interne materialeflow på omkostningseffektiv måde. Der er allerede planer om anskaffelse af to yderligere robotter. I øjeblikket frigør MiR100-robotterne ressourcer svarende til en fuldtidsmedarbejder. Aflastningen bidrager blandt andet til at skærpe fokus på den produktive arbejdstid. Desuden samles ressourcer til forskning og udvikling. Det er et vigtigt aspekt, eftersom NIDEC GPM har et ønske om snart at kunne tilbyde sine kunder teknologiske løsninger og fordele inden for eldrevne pumper. ”R&D er det grundlag, som vi udvikler vores bæredygtige innovative teknologier på”, siger Andreas Vogt. ”Med automatiseringen af intralogistikken med MiR robotterne holder vi trit med de innovative løsninger, også i vores produktion”. Dermed lægger virksomheden grundstenen til at forblive konkurrencedygtig også på bilmarkedet.

 

Vil du se MiR-robotterne i aktion på dit anlæg?

Vores distributører er klar til at give dig en on-site demonstration.

 

 

 

Dansk