Dansk

Mobil robot distribuerer udstyr på hospital

Fem hospitalsafdelinger på Zealand University Hospital i Danmark modtager nu daglige autonome leveringer fra hospitalets steriliseringscenter. Implementeringen af ​​en mobil robot fra Mobile Industrial Robots (MiR) hjælper med at realisere målet om fleksibel og automatiseret logistik gennem det kommende 190.000 kvadratmeter store hospital.

Sjællands Universitetshospital

Lykkebækvej 1, 4600 Køge
Køge
Danmark
https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/koegesygehus/Sider/default.aspx

Bedre service og sundere arbejdsmiljø med automatiseret logistik på hospital

Intern transport på Sjællands Universitetshospital er blevet automatiseret med mobil robot fra Mobile Industrial Robots. Implementeringen er også et led i realiseringen af en fleksibel og automatiseret logistik på det kommende supersygehus på 190.000 kvadratmeter.

Siden juni 2018 har en MiR100-robot automatiseret intern transport af sterile forbrugsvarer på hospitalet. Den nye teknologi forbedrer servicen, minimerer lagerplads, sparer skridt og forebygger mangelsituationer. Robotten tilbagelægger mere end 10 kilometer om ugen.

Jeg er virkelig overrasket over, hvor hurtigt både personale og patienter har vænnet sig til Optimus. De omtaler robotten som en kollega, og ’han’ er på få uger blevet ’en del af inventaret’. Det er sigende for den måde, vi mennesker lynhurtigt tager ny teknologi til os som en naturlig del af hverdagen. Med MiRs teknologi frigør vi serviceassistenter fra logistikopgaver til ”varmere opgaver” som patientpleje. Vi har allerede høstet forbavsende store gevinster ved at introducere denne førerløse teknologi, siger Johnny Petersen, driftschef for Sjællands Universitetshospital.

Før Optimus kom til Køge, skulle serviceassistenterne sørge for ugentlige leverancer af engangsudstyr til afdelingerne. Den manuelle arbejdsgang indebar nogle uhensigtsmæssigt tunge løft og krævende vrid i kroppen. Nu kører robotten dagligt ud med sterile engangsartikler og sikrer, at afdelingerne ikke løber tør for varer. 

Tungt, ensidigt og gentaget arbejde skal løses ad teknologiens vej. Derfor er jeg glad for, at vores samarbejde med MiR og Flextek har vist, at der faktisk, at vi kan skabe store arbejdsmiljømæssige gevinster ved at automatisere den fysisk opslidende transport, siger Johnny Petersen.

Robotteknologi skaber opgaveglidning. Derfor kræver det, at man reorganiserer og redefinerer jobbeskrivelserne for at få maksimal værdi:

Det her rykker ved den måde, vi tidligere har arbejdet på. Rationalerne er der uden tvivl, og vi har sat en positiv automationsbølge i gang. Vi frigør både personaleressourcer brugt på transport og kostbare kvadratmeter brugt på depoter. Samtidig kan vi forbedre hele flowet og minimere spildtid og ventetid med hyppigere, målrettede leverancer, konstaterer Johnny Petersen.

1 robot og 10 vogne

Det er en af de danske forhandlere af Mobile Industrial Robots, Flextek, der har stået for den tekniske implementering af den samlede løsning med hospitalets første mobile robot. Den består af 4 dele:

  1. Nederst er MiR100-robotten med en løfteevne på 100 kilo.
  2. På robottens platform er der monteret et topmodul fra tilbehørsproducenten ROEQ.
  3. En rullevogn (cart), der kan klikke sig på topmodulet, når robotten kører ind under det.
  4. Øverst på rullevognen er monteret et skab, som Sterilcentralen forsegler med strips.

På Sterilcentralen pakker personalet engangsudstyr og sterile instrumenter på vogne. De mobile robotter cirkulerer derefter mellem Sterilcentralen og 10 stoppesteder på hospitalet.

Ude på afdelingerne tømmer serviceassistenter vognene.

Generelt har personalet på sygehuset set mulighederne i de mobile robotter og har løbende givet nyttige indspark til en smidig og sikker drift. Eksempelvis er Optimus blevet programmet til høfligt at advare patienter og personale om, at den er på vej, før den lydløst kører gennem automatiske døre eller ud af elevatoren. Desuden er der blevet monteret skilte på fronten, som angiver robottens aktuelle destination for de forbipasserende.

Erfaringerne med den første mobile robot fra MiR har faktisk givet hospitalet flere ideer til automatisering af flere transportopgaver på hospitalet. Et af de brugsscenarier, som Sjællands Universitetshospital ser på, er transport af skræddersyede udstyrspakker til hver enkelt planlagt operation. Det kommer for alvor til at være nyttigt, når antallet af operationsstuer firedobles. Pilotprojektet har vist, at hospitalet kan programmere operationsplanerne ind i MiR-robottens dagsprogram og sikre leverancer af det rette udstyr til tiden. Automatiseret leverance af medicin fra hospitalsapotek og laboratorier er en anden oplagt arbejdsopgave for mobile robotter på et supersygehus.

Om Sjællands Universitetshospital, Køge

Hospitalet bliver udvidet med 130.000 kvadratmeter til et supersygehus, der med sine 190.000 m2 bliver Region Sjællands flagskib, hvor regionens hospitalsfaglige ekspertiser samles i effektive enheder. Hospitalet forventes at få 400.000 ambulante besøg og 90.000 indlæggelser per år.

 

Vil du se MiR-robotterne i aktion på dit anlæg?

Vores distributører er klar til at give dig en on-site demonstration.

 

 

 

Dansk