Dansk

Elos Medtech Pinols ansatte sparer årligt 1650 km til fods

Gevinsterne ved at automatisere intern varetransport er særdeles håndgribelige. Førhen gik personale hos Elos Medtech Pinol i gennemsnit 7,5 kilometer om dagen med varer på en rullevogn fra den ene til den anden afdeling. Nu sikrer en mobil MiR100 robot et godt flow igennem produktionen, så spildtid og ventetid også er elimineret.

Elos Medtech Pinol A/S

Engvej 33
3330 Gørløse
Denmark
elosmedtech.com

Elos Medtech Pinol i Gørløse, Danmark, fremstiller medicinsk udstyr, blandt andet tandimplantater og det udstyr, der skal bruges til at montere implantaterne. I disse år sker der et globalt udskilningsløb inden for virksomhedens forretningsområde, hvor stigende krav til kvalitet, proces, dokumentation og ensartethed i produkterne tvinger kunderne til at bruge færre leverandører, fordi leverandørsamarbejdet kræver mere af dem. Her oplever Elos Medtech Pinol at være den, som kunderne vælger at samle deres ordrer hos på bekostning af andre leverandører, og det skyldes i høj grad 8-10 års målrettet optimering, standardisering og automatisering. Den automatiserede fabrik er mantranet, og virksomheden har involveret alle sine medarbejdere i arbejdet. Der er foretaget ambitiøse investeringer i nyt brugervenligt og fleksibelt produktionsudstyr og den nyeste automationsteknologi, heriblandt en mobil robot, MiR100 fra Mobile Industrial Robots. I starten undrede medarbejderne sig lidt over den nye transportteknologi.

 “Det var sjovt og lidt underligt i starten. Hvad skal den og hvad gør den?, spurgte vi hinanden. Men det stod hurtigt klart for os: Når den kører rundt i hele fabrikken fra a til b, kommer vores varer faktisk i flow. Førhen hobede varerne sig op i bunker, men nu kommer de glidende hele tiden i stedet for i ryk”, fortæller kvalitetskontrolmedarbejder hos Elos Medtech Pinol, Majbritt Breiling.

 MiR100 kører konstant i en fast rute rundt i virksomheden. På årsbasis tilbagelægger robotten 1650 kilometer hos Elos Medtech Pinol. Samlet set har MiR100 dermed frigjort en hel fuldtidsmedarbejder til andre opgaver en intern transport:

“Vores personale som normalt har skullet gå videre med varerne til videre bearbejdning i en anden afdeling, kan nu sætte dem på MiR100, når den kommer forbi på sin busrute. Det betyder, at de kan undgå spildtid og afbrydelser og fortsætte bearbejdningen af varerne i deres afdeling”, siger Per Hansen, udvikler hos Elos Medtech Pinol.

 

En bølge af automation strømmer ind over industrien overalt i verden i disse år, også i lande med lavere lønomkostninger end Danmark, men den udfordring har Elos Medtech Pinol i den grad taget op, selvom det ikke er enkelt i en virksomhed, der producerer mere end 3000 forskellige varenumre i serier på helt ned til 100 styk.

Resultaterne hos Elos Medtech Pinol taler deres eget sprog: Ordrebogen har vokseværk, indtjeningen er steget stejlt og væksten fortsætter. I løbet af blot 2 år har Elos Medtech Pinol næsten halveret sin gennemsnitlige gennemløbstid, således at der nu kun går 16 dage fra produktionen af en ordre startes, til den er klar til levering. I 2012 var gennemløbstiden 30 dage, i 2013 var den 21 dage, og i 2014 kom den ned på 16 dage.

Medarbejderstaben er i de forløbne to år ”kun” er vokset fra 116 til 145 ansatte. Elos Medtech Pinol er således lykkedes med at ”vækste ud af risikoen” for at skulle opsige medarbejdere som følge af automationsinvesteringer; De nye stillinger er oprettet inden for højt specialiseret manuel montage samt i udviklingsafdelingen og administrationen.

 ”Vi vil gerne vokse uden at blive flere end væksten egentlig dikterer. Automation er et strategisk fokusområde og således er investeringsbudgettet i højere grad gået til mere automatik end blot til flere maskiner. Hver gang der investeres i nyt udstyr, er det et krav, at det er en mere automatiseret løsning, end den man i forvejen har. Målet er både at nedbringe mængden af ensidigt, gentaget arbejde og at kunne styrke kvalitetssikringen af produkterne, siger Head of R&D, Henrik Andersen.

 

Vil du se MiR-robotterne i aktion på dit anlæg?

Vores distributører er klar til at give dig en on-site demonstration.

 

 

 

Dansk