Dansk

Hvordan et dansk superhospital forbedrede arbejdsforholdene med en robot

Bare en time syd for København i Danmark ligger den middelalderlige by Køge. Og på trods af dens stille udseende er der meget der ændrer sig. I 2022 vil det lokale Køge hospital være blevet udvidet med 130.000 m2 - hvilket gør det til et 'superhospital' med kapacitet til 400.000 polikliniske besøg og 90.000 hospitalsindlæggelser om året. Der nvesteres i innovative tiltag for at sikre, at hospitalet fungerer jævnt, når det udvides, herunder implementering af moderne teknologi som autonome mobile robotter (AMR'er).

Udfordring

For at forhindre mangel på udstyr sørgede hospitalets serviceassistenter for ugentlig levering til hospitalets afdelinger. Denne manuelle procedure var ubehagelig og involverede tunge løft, den tog også medarbejdernes værdifulde tid.

Fremgangsmåde

Hospitalet implementerede en MiR100 AMR til daglig transport af sterilt engangsudstyr til fem af hospitalets afdelinger. Robotten, der fik kaldenavnet 'Optimus', kører mere end 10 kilometer om ugen, forbedrer service, minimerer lagerplads, sparer skridt og forhindrer mangel.

”Personalet omtaler robotten som en kollega, og 'han' er - på få uger - blevet en del af miljøet. Det er tegn på den måde, vi mennesker hurtigt opfatter nye teknologier som en naturlig del af hverdagen. Med MiRs teknologi frigiver vi serviceassistenter fra logistikopgaver til mere berigende opgaver som patientpleje. Vi har allerede opnået enorme gevinster ved at introducere denne autonome teknologi.” - Johnny Hansen, driftsleder for Zealand University Hospital.

Resultater

Ved at implementere en mobil robot fra MiR har hospitalet forbedret sin arbejdsgang og minimeret ventetider takket være hyppigere og målrettede leverancer. Resultaterne fra AMR har været så positive, at hospitalet gerne vil automatisere andre transportopgaver i anlægget, såsom levering af medicin fra hospitalets apoteker og laboratorier.

Vil du vide mere om, hvordan AMR optimerede logistikker? Se vores video, og læs hele vores case historie

 

Hvordan kan kollaborative AMR'er forbedre intern logistik?


Her er hvordan den nyeste teknologi kan hjælpe dig med at optimere din produktudbud.

 

 

 

Hvor avanceret er din forsyningskæde?

Der er fem klare modenhedsprofiler for virksomhedsledere i

forhold til deres vedtagelse af forsyningskæde-automatisering.

Hvilken profil er du?

 

 

Dansk