Dansk

Kvalitetspolitik

Kunde FokusVi indbygger kvalitet i hele produktets livscyklus og hele værdikæden. Vi fokuserer på at imødekomme vores interne og eksterne kunders forventninger og måle tilfredsheden

Forbedring - Det er en kontinuerlig indsats fra alle MiRs medarbejdere at forbedre kvaliteten i vores løsninger, produkter og processer. We søger hele tiden at forbedre den kvalitet vores kunder oplever

Procesmetode - Vi prioriterer, hvordan tingene gøres. Vi værdsætter procesorientering som base for at opnå vores kvalitetsresultater

Engagement af Mennesker - Vi træner, involverer og motiverer alle vores medarbejdere to aktivt at bidrage til kvalitet - på en bedre måde. Kvalitet leveres gennem et proaktivt fokus fra hver og en medarbejder

Relationsstyring - Vi bruger viden om og erfaringer fra vores leverandører, til at udvikle partnerskaber og derved fremme forbedringer inden for ydeevne og kvalitet

Lederskab - Vi sætter kvalitetsmål, og bruger data og faktabaseret analyse i vores forbedring af kvaliteten i løsninger, produkter og processer

 

14. januar 2020

Thomas Visti Mette Juliussen
CEO Quality Director

 

Dansk